mu news407 

       วันจันทร์ที่ 2กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 – 15.00น. ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ Mahidol University Summer Program Sawasdee Thailand จำนวน 14 คน จากประเทศจีน กัมพูชา และอินโดนีเซีย ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก และหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ทั้งนี้มีผู้ให้การต้อนรับและนำชมหอพระราชประวัติฯ และหอเกียรติยศฯ คือ

1. นางสาวเพชรดา ฐิติยาภรณ์ หัวหน้างานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ
2. นายพงศกร ระวิเพียรทรัพย์ นักเอกสารสนเทศ

  ภาพบรรยากาศ

 • 01-02jul2018
 • 02-02jul2018
 • 03-02jul2018
 • 04-02jul2018
 • 05-02jul2018
 • 06-02jul2018
 • 07-02jul2018
 • 08-02jul2018
 • 09-02jul2018
 • 10-02jul2018
 • 11-02jul2018
 • 12-02jul2018
 • 13-02jul2018
 • 14-02jul2018
 • 15-02jul2018
 • 16-02jul2018
 • 17-02jul2018
 • 18-02jul2018
 • 19-02jul2018
 • 20-02jul2018
 • 21-02jul2018
 • 22-02jul2018
 • 23-02jul2018
 • 24-02jul2018
   

Scroll to top