01  

เพลง ศรีตรัง

ศรีตรัง ฝังใจ ผูกพันหทัยให้ถือในสัญญา

น้ำเงิน โสภา ที่เป็นขวัญตาในอาณาจักรเรา

*ศรีตรัง แสนงาม เชิดชูเขตคามอยู่ทุกยามเย็นเช้า

ศรีตรัง แดนเรา ยิ่งมองปองเร้าใจของเราผูกพัน

ปลุกเรานี้ สามัคคีร่วมกัน

ปลอบเรานั้น ขวัญชีวันมันคง

ศรีตรัง สัญญา เชิดชูศรัทธาที่พร้อมพาประสงค์

มิคลาย จำนงค์ ที่เราประสงค์เราทนงภาคภูมิ (ซ้ำที่ *)

 

  icon   เล่นเพลง ศรีตรัง   

 

        

01  

   

เพลง ศักดิ์ศรีตรัง

สู่ดินแดนศรีตรังงามสง่า กว้างไกล สู่ดวงใจในรักสามัคคีที่มีมอบให้

ร่วมเดินทางทุกคนมั่นใจศักดิ์ศรีตรัง

มาร่วมกันสร้างสรรค์ให้สังคมงามด้วยความมั่นใจของเธอ

*มาต่อสู้ด้วยความทุกข์ทน แม้จะสำบาก จะฝ่าฟันไปตลอดทาง

เราทุกคนล้วนภูมิใจในศักดิ์ศรีตรัง

มาร่วมกันสร้างสรรค์ให้สังคมงามด้วยความมั่นใจของเธอ (ซ้ำที่ *)

ศรีตรังฝังจิตตรึงใจมิคลาย

 

  icon   เล่นเพลง ศักดิ์ศรีตรัง   

 

 

  

01  

 

เพลง สู่อ้อมอกศรีตรัง

สู่อ้อมอกรั้วมหิดล นี่คือมหาวิทยาลัยสูงค่า

เราภาพภูมิใจที่เราได้มาร่วมสถาบัน

หยิ่งในศักดิ์ศรี ศรีตรังเทิดทูนความดี

ศรีตรังจดจำภาพศรีตรังนี้นิรันดร์

 

  icon   เล่นเพลง สู่อ้อมอกศรีตรัง   

 


อ้างอิง

มหาวิทยาลัยมหิดล. (๒๕๓๗). เพลงชุด มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล บรรเลงโดยวง มหาวิทยาลัยมหิดล. กรุงเทพฯ : อักษรสยามการพิมพ์.
ยศพิณ สิริเวชชะพันธ์, มานะ โพธิ์ทอง และมนัส เจืออรุณ. (๒๕๕๔). ต้นไม้ทรงปลูก. นนทบุรี : การไฟฟ้าฝ่าย ผลิตแห่งประเทศไทย.
คมชัดลึก. (๒๕๕๔). ในหลวงทรงปลูกต้นศรีตรังเป็นสิริมงคลแก่รพ.ศิริราช. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.komchadluek.net/news/royal (วันที่สืบค้นข้อมูล : ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙).
เพลง ประจำมหาวิทยาลัย. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : https://www.mahidol.ac.th/admission (วันที่สืบค้นข้อมูล : ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙).

 

คุณมีความพึงพอใจนิทรรศการออนไลน์หรือไม่?

โปรดแสดงความคิดเห็นของท่าน!

Scroll to top