01  

ศรีตรัง

         “ศรีตรัง” ต้นไม้มงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศได้เคยเสด็จพระราชดำเนินทรงปลูกในวันที่ 6 สิงหาคม 2554 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่โรงพยาบาลศิริราชซึ่งยังคงอยู่บริเวณพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก ตราบกระทั่งปัจจุบันวาลคงจัดการให้เป็นที่เรียบร้อยได้ 

    

01  

พฤกษศาสตร์ “ต้นศรีตรัง”

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Jacaranda obtusifolia H.B.K. subsp. rhombifolia (G.F.W. Meijer) Gentry.

ชื่อวงศ์ : BIGNONIACEAE

ชื่อสามัญ : Jacaranda

ชื่ออื่น : แคฝอย (กรุงเทพฯ)

ลักษณะทั่วไป : ไม้ต้นขนาดเล็ก สูง 4-10 ม. ผลัดใบ เรือนยอดโปร่ง เปลือกสีน้ำตาลอมขาว แตกล่อนเป็นแผ่นบางตามยาวคล้ายกระดาษ มีถิ่นกำเนิดในแถบอเมริกาใต้ จะออกดอกประมาณเดือน มกราคม – มีนาคม เป็นผลประมาณเดือน เมษายน – พฤษภาคม

ใบ : เป็นใบประกอบแบบขนนก 2 ชั้น เรียงตรงกันข้าม ใบย่อย 12-21 คู่ เรียงตรงข้าม ใบรูปขอบขนาน แกมรูปเหลี่ยมข้าวหลามตัด มีขนาดเล็ก กว้าง 0.5 - 0.7 ซม. ยาว 1 – 1.5 ซม. ปลายใบแหลม โคนใบเบี้ยว เส้นแขนงใบข้างละ 4 - 5 เส้น ก้านใบหลักยาว 7 – 11 ซม. ก้านใบประกอบยาว 4 – 8 มม. ไม่มีก้านใบย่อย

ดอก : สีม่วงอ่อน มีกลิ่นหอมอ่อน ออกเป็นช่อแบบกระจุกแยกแขนงตามกิ่งและซอกใบ ใกล้ปลายกิ่ง ช่อดอกยาว 5 – 9 ซม. กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอดสีม่วงเข้มปลายแยก 5 แฉก ดอกบานเต็มที่กว้าง 1.5 – 2.5 ซม.

ผล : เป็นผลแห้ง แตกเป็นฝักสีน้ำตาลอ่อน กว้าง 1 – 1.5 ซม. ยาว 2 – 2.5 ซม. เมล็ดมีปีกจำนวนมาก ประโยชน์ : ปลูกเป็นไม้ประดับ ต้นศรีตรังมีอยู่ 2 ชนิดด้วยกัน คือ 
         1. ชนิดที่มีช่อดอกเกิดที่ปลายยอด มีชื่อทางพฤกษศาสตร์ว่า Jacaranda minosifolia D.Don 
         2. ชนิดที่มีช่อดอกเกิดที่ซอกใบตามกิ่งและปลายยอดมีชื่อทางพฤกษศาสตร์ว่า Jacaranda filicifolia D.Don ชนิดที่นิยมปลูกกันโดยทั่วไปในประเทศไทย 
             ได้แก่ชนิดที่ 2 (Jacaranda filicifolia D.Don)

พระยารัษฎานุประดิษฐ์ สมุหเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ตนำเข้ามาปลูกที่จังหวัดตรังเป็นที่แรกเมื่อประมาณ 100 ปีก่อนจึงได้ชื่อว่าศรีตรัง

 

 


01  

เพลง ศรีตรัง

ศรีตรัง ฝังใจ ผูกพันหทัยให้ถือในสัญญา

น้ำเงิน โสภา ที่เป็นขวัญตาในอาณาจักรเรา

*ศรีตรัง แสนงาม เชิดชูเขตคามอยู่ทุกยามเย็นเช้า

ศรีตรัง แดนเรา ยิ่งมองปองเร้าใจของเราผูกพัน

ปลุกเรานี้ สามัคคีร่วมกัน

ปลอบเรานั้น ขวัญชีวันมันคง

ศรีตรัง สัญญา เชิดชูศรัทธาที่พร้อมพาประสงค์

มิคลาย จำนงค์ ที่เราประสงค์เราทนงภาคภูมิ (ซ้ำที่ *)

 

  icon   เล่นเพลง ศรีตรัง   

 

        

01  

   

เพลง ศักดิ์ศรีตรัง

สู่ดินแดนศรีตรังงามสง่า กว้างไกล สู่ดวงใจในรักสามัคคีที่มีมอบให้

ร่วมเดินทางทุกคนมั่นใจศักดิ์ศรีตรัง

มาร่วมกันสร้างสรรค์ให้สังคมงามด้วยความมั่นใจของเธอ

*มาต่อสู้ด้วยความทุกข์ทน แม้จะสำบาก จะฝ่าฟันไปตลอดทาง

เราทุกคนล้วนภูมิใจในศักดิ์ศรีตรัง

มาร่วมกันสร้างสรรค์ให้สังคมงามด้วยความมั่นใจของเธอ (ซ้ำที่ *)

ศรีตรังฝังจิตตรึงใจมิคลาย

 

  icon   เล่นเพลง ศักดิ์ศรีตรัง   

 

 

  

01  

 

เพลง สู่อ้อมอกศรีตรัง

สู่อ้อมอกรั้วมหิดล นี่คือมหาวิทยาลัยสูงค่า

เราภาพภูมิใจที่เราได้มาร่วมสถาบัน

หยิ่งในศักดิ์ศรี ศรีตรังเทิดทูนความดี

ศรีตรังจดจำภาพศรีตรังนี้นิรันดร์

 

  icon   เล่นเพลง สู่อ้อมอกศรีตรัง   

 


อ้างอิง

มหาวิทยาลัยมหิดล. (๒๕๓๗). เพลงชุด มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล บรรเลงโดยวง มหาวิทยาลัยมหิดล. กรุงเทพฯ : อักษรสยามการพิมพ์.
ยศพิณ สิริเวชชะพันธ์, มานะ โพธิ์ทอง และมนัส เจืออรุณ. (๒๕๕๔). ต้นไม้ทรงปลูก. นนทบุรี : การไฟฟ้าฝ่าย ผลิตแห่งประเทศไทย.
คมชัดลึก. (๒๕๕๔). ในหลวงทรงปลูกต้นศรีตรังเป็นสิริมงคลแก่รพ.ศิริราช. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.komchadluek.net/news/royal (วันที่สืบค้นข้อมูล : ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙).
เพลง ประจำมหาวิทยาลัย. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : https://www.mahidol.ac.th/admission (วันที่สืบค้นข้อมูล : ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙).

 

คุณมีความพึงพอใจนิทรรศการออนไลน์หรือไม่?

โปรดแสดงความคิดเห็นของท่าน!

Scroll to top