สรุปสถิติกิจกรรม หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล

ปีงบประมาณ 2556-2558
ปีงบประมาณ 2557

สรุปสถิติฐานข้อมูลจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล

   ฐานข้อมูลเอกสารส่วนบุคคล
  • ศ.เกียรติคุณ นพ.ดร. ณัฐ ภมรประวัติ จำนวน 990 รายการ
   ฐานข้อมูลเอกสารจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยมหิดล
      ผู้บริหาร
  • ศาสตราจารย์ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน  จำนวน 43 รายการ
  • ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร  จำนวน 70 รายการ
      รายงานการประชุมสภา จำนวน 345 รายการ

สรุปการดำเนินงานรายเดือน หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ ประจำปี พ.ศ.2558

summary58_coverดาวน์โหลด PDF

สรุปการดำเนินงานรายเดือนปี พ.ศ.2558 เดือนมกราคม – ธันวาคม พ.ศ.2558

 

Scroll to top