ลำดับที่ รายการสินค้า รูปสินค้า   รายละเอียด  ราคา
1 แมคเนต  01   ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 ซม.
รูปสมเด็จพระบรมราชเทวี ฮอมบูร์ก พ.ศ.2450
39 บาท
     02   ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 ซม.
รูปทะเลสาบเมืองปอตสดัม ประเทศเยอรมณี
ภาพฝีพระหัตถ์สมเด็จพระบรมราชชนก
39 บาท
     03   ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 ซม.
รูปไปรษณียบัตรของสมเด็จพระบรมราชชนก
ส่งถวายสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี

พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า เมื่อ พ.ศ. 2448
39 บาท
           
    จำหน่ายที่ :   สำนักงานฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ฯ ชั้น 3  
        หอสมุดและคลังความรู้  มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทร 0-2800-2680-9 ต่อ 4346
 
        สำนักงานหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ห้อง 301 ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทร 0-2849-4541-2
 
           
2 โปสการ์ด  01   ขนาดกว้าง 15 ซม. x ยาว 10.5 ซม.
รูปเทพีสันติภาพ เมืองนิวยอร์ค สหรัฐอเมริก
ภาพฝีพระหัตถ์สมเด็จพระบรมราชชนก
12 บาท
     02   ขนาดกว้าง 15 ซม. x ยาว 10.5 ซม.
รูปพระราชวังสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน
ภาพฝีพระหัตถ์สมเด็จพระบรมราชชนก
12 บาท
     03   ขนาดกว้าง 15 ซม. x ยาว 10.5 ซม.
รูปไปรษณียบัตรของสมเด็จพระบรมราชชนก
ส่งถวายสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี
พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า เมื่อ พ.ศ. 2448
12 บาท
     04   ขนาดกว้าง 15 ซม. x ยาว 10.5 ซม.
รูปทะเลสาบเมืองปอตสดัม ประเทศเยอรมณี
ภาพฝีพระหัตถ์สมเด็จพระบรมราชชนก
12 บาท
     05   ขนาดกว้าง 15 ซม. x ยาว 10.5 ซม.
รูปไปรษณียบัตรของสมเด็จพระบรมราชชนก ทรงส่งถึงสมเด็จพระราชปิตุจฉา
เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรี กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร
ครั้งเสด็จไปเมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ เมื่อ พ.ศ. 2448
12 บาท
     06   ขนาดกว้าง 15 ซม. x ยาว 10.5 ซม.
รูปไปรษณียบัตรของสมเด็จพระบรมราชชนก
ส่งถวายสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
เมื่อคราวเสด็จไปพระราชวังบักกิงแฮม ประเทศอังกฤษ
12 บาท
           
           
     จำหน่ายที่ :   สำนักงานฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ฯ ชั้น 3   
        หอสมุดและคลังความรู้  มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทร 0-2800-2680-9 ต่อ 4346
 
        สำนักงานหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ห้อง 301 ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทร 0-2849-4541-2
 
           
           
3 ร่ม  03 umbrella   ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 104 ซม.
สีดำ รูปโลโก้ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ 
299 บาท
           
           
    จำหน่ายที่ :   สำนักงานฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ฯ ชั้น 3   
        หอสมุดและคลังความรู้  มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทร 0-2800-2680-9 ต่อ 4346
 
        สำนักงานหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ห้อง 301 ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทร 0-2849-4541-2
 
           
           
4 สมุดโน้ต  01   ขนาด กว้าง 15 ซม. x ยาว 20 ซม.
ชุดละ 4 เล่ม
รูปชุดดำน้ำ ภาพฝีพระหัตถ์สมเด็จพระบรมราชชนก
เล่มละ
79 บาท
     02   ขนาด กว้าง 15 ซม. x ยาว 20 cm
ชุดละ 4 เล่ม
ภาพฝีพระหัตถ์สมเด็จพระบรมราชชนก
เล่มละ
79 บาท
     03   ขนาด กว้าง 15 ซม. x ยาว 20 ซม.
ชุดละ 4 เล่ม
ไปรษณียบัตรของสมเด็จพระบรมราชชนกทรงส่งถึง
สมเด็จพระราชปิตุจฉาเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรี
กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร พ.ศ.2448
เล่มละ
79 บาท
           
           
    จำหน่ายที่ :   สำนักงานฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ฯ ชั้น 3  
        หอสมุดและคลังความรู้  มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทร 0-2800-2680-9 ต่อ 4346
 
        สำนักงานหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ห้อง 301 ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทร 0-2849-4541-2
 
           
           
5 หนังสือ 1. หนังสือวันวาน...วันนี้ มหิดล ศาลายา      
     01 w  

จำนวน 261 หน้า
ขนาดความกว้าง 19 ซม.  x ยาว 21.5 ซม.

ภายในหนังสือจะกล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วง 40 กว่าปี
ที่ผ่านมาเกี่ยวกับการขยายพื้นที่ของมหาวิทยาลัยมหิดลมาอยู่ที่
ศาลายา จึงเกิดเรื่องราวต่างๆ มากมาย มีทั้งความประทับใจ
ความยากลำบาก เรื่องราวจากความทรงจำเหล่านี้ได้ถูกบันทึก
เพื่อไม่ให้สูญหาย โดยคำบอกเล่าเหตุการณ์ และข้อเท็จจริง
ของบุคคล 
ที่กล่าวถึงประวัติของมหาวิทยาลัยและชุมชน
โดยรอบนี้ ไม่เคยถูกบันทึกที่ใดมาก่อน

เนื้อหาโดนย่อ
ตัวอย่างหนังสือ

 เล่มละ
250 บาท
   

2. หนังสือความทรงจำ
แห่งมหาวิทยาลัยมหิดล

     
     02 m  

จำนวน 296 หน้า
ขนาดความกว้าง 19 ซม.  x ยาว 21.5 ซม. 

ภายในหนังสือจะกล่าวถึงประวัติความเป็นมาตั้งแต่สมันแรกเริ่ม
ก่อตั้งโรงเรียนแพทย์แห่งแรก
ของประเทศไทย จวบจนปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบด้วย คณะ สถาบัน วิทยาลัย

ศูนย์ สมาคม วิทยาเขต และส่วนงานต่างๆ รวมทั้งสิ้น 35 แห่ง
ซึ่งภายในหนังสือได้ถ่ายทอด
ความทรงจำที่สะท้อนถึงบทบาทหลัก
ของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ประจักษ์ ในนามแห่ง 
"มหาวิทยาลัยมหิดล"
อันเป็นปัญญาของแผ่นดิน (Wisdom of the Land)

เนื้อหาโดยย่อ
ตัวอย่างหนังสือ

เล่มละ
450 บาท 
    3. หนังสือ รัก ณ มหิดล  

 

 
     03 r  

จำนวน 100 หน้า
ขนาดความกว้าง 21 ซม.  x ยาว 21 ซม.

ภายในหนังสือจะประกอบด้วยการประมวลภาพถ่าย เรื่องราว
ที่มีความสำคัญ ทั้งในอดีตและปัจจุบันซึ่งสะท้อนคุณค่า
ถึงความเป็นมหิดล

ตัวอย่างหนังสือ

 เล่มละ
200 บาท
    4. หนังสือภาพเก่าเล่าเรื่อง "MU Story"      
    10download  

จำนวน 136 หน้า
ขนาดความกว้าง 21 ซม.  x ยาว 21 ซม.

ภายในหนังสือจะประกอบด้วยการประมวลภาพถ่าย ที่ทรงคุณค่า
ทางประวัตืศาตร์และน่าประทับใจ
เกี่ยวกับความเป็นมหาวิทยาลัยมหิดล

ตัวอย่างหนังสือ

 เล่มละ
200 บาท
           
    จำหน่ายที่ :   

ร้าน The Harmony อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

 
       

สำนักงานฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ฯ ชั้น 3
หอสมุดและคลังความรู้  มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทร 0-2800-2680-9 ต่อ 4346

 
       

สำนักงานหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ห้อง 301 ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทร 0-2849-4541-2

 
           
           
6 เสื้อโปโล 1.  เสื้อโปโลสีม่วง      
         ขนาดเสื้อ  
     01poloV  
Size SS        
Size S        
Size M
Size L 
Size XL
size XXL 
Size XXXL

รอบอก 36 นิ้ว ความยาว 27 นิ้ว
รอบอก 38 นิ้ว ความยาว 28 นิ้ว

รอบอก 40 นิ้ว ความยาว 29 นิ้ว
รอบอก 42 นิ้ว ความยาว 30 นิ้ว
รอบอก 44 นิ้ว ความยาว 31 นิ้ว
รอบอก 48 นิ้ว ความยาว 32 นิ้ว
รอบอก 50 นิ้ว ความยาว 34 นิ้ว

ตัวละ
250 บาท

            
     2. เสื้อโปโลสีกรมท่า        
        ขนาดเสื้อ    
     02poloB   Size SS        
Size S        
Size M
Size L 
Size XL
size XXL 
Size XXXL
รอบอก 36 นิ้ว ความยาว 27 นิ้ว
รอบอก 38 นิ้ว ความยาว 28 นิ้ว
รอบอก 40 นิ้ว ความยาว 29 นิ้ว
รอบอก 42 นิ้ว ความยาว 30 นิ้ว
รอบอก 44 นิ้ว ความยาว 31 นิ้ว
รอบอก 48 นิ้ว ความยาว 32 นิ้ว
รอบอก 50 นิ้ว ความยาว 34 นิ้ว

ตัวละ
250 บาท

             
             
    จำหน่ายที่ :   สำนักงานฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ฯ ชั้น 3   
        หอสมุดและคลังความรู้  มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทร 0-2800-2680-9 ต่อ 4346
 
        สำนักงานหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ห้อง 301 ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทร 0-2849-4541-2
 
             
           
7
เสื้อทีเชิร์ต
1. สีน้ำเงิน
  ภาพฝีพระหัตถ์สมเด็จพระบรมราชชนก  
        ขนาดเสื้อ  
    sb01   Size S        
Size M
Size L 
รอบอก 34 นิ้ว ความยาว 24 นิ้ว
รอบอก 36 นิ้ว ความยาว 26 นิ้ว
รอบอก 42 นิ้ว ความยาว 27 นิ้ว
 ตัวละ
199 บาท
             
    2. สีเทา
  ภาพฝีพระหัตถ์สมเด็จพระบรมราชชนก   
        ขนาดเสื้อ    
    sw01   Size S        
Size M
Size L 
รอบอก 34 นิ้ว ความยาว 24 นิ้ว
รอบอก 36 นิ้ว ความยาว 26 นิ้ว
รอบอก 42 นิ้ว ความยาว 27 นิ้ว
 ตัวละ
199 บาท
             
             
    จำหน่ายที่ :     สำนักงานฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ฯ ชั้น 3   
        หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทร 0-2800-2680-9 ต่อ 4346
 
        สำนักงานหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ห้อง 301 ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทร 0-2849-4541-2
 
           
           
8 ยูเอสบี  07 usb    

1. รูปชุดดำน้ำ ภาพฝีพระหัตถ์สมเด็จพระบรมราชชนก 


2. รูปท่าเรือนิวยอร์กและสะพานบรูคลิน พ.ศ. 2455
ภาพฝีพระหัตถ์สมเด็จพระบรมราชชนก 


3. รูปทะเลสาบเมืองปอตสดัม ประเทศเยอรมณี
ภาพฝีพระหัตถ์สมเด็จพระบรมราชชนก

สินค้าหมด
(ไม่จัดทำใหม่)
           
           
           
9 เสื้อโปโล  pb01   สีน้ำเงิน สินค้าหมด
(ไม่จัดทำใหม่)
     pw01   สีขาว สินค้าหมด
(ไม่จัดทำใหม่) 
           
           
Scroll to top