ประมวลพระบรมราโชวาท  ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงพระราชทานแก่ชาวมหิดล ในโอกาสต่างๆ 

 

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๑๒

01 2512


พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

1. พระบรมราโชวาท ในพิธีประสาทปริญญา และอนุปริญญา แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
วันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2495 ณ หอประชุมราชแพทยาลัย โรงพยาบาลศิริราช

2. พระบรมราโชวาท ในพิธีประสาทปริญญา และอนุปริญญา แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2496 ณ หอประชุมราชแพทยาลัย โรงพยาบาลศิริราช

3. พระบรมราโชวาท ในพิธีประสาทปริญญาบัตร อนุปริญญาบัตร และประกาศนียบัตร แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
วันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2497 ณ หอประชุมราชแพทยาลัย โรงพยาบาลศิริราช

4. พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และอนุปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
วันศุกร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2498 ณ หอประชุมราชแพทยาลัย โรงพยาบาลศิริราช

5. พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และอนุปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
วันจันทร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2499 ณ หอประชุมราชแพทยาลัย โรงพยาบาลศิริราช

6. พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และอนุปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
วันเสาร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2500 ณ หอประชุมราชแพทยาลัย โรงพยาบาลศิริราช

7. พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และอนุปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
วันอาทิตย์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2501 ณ หอประชุมราชแพทยาลัย โรงพยาบาลศิริราช

8. พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และอนุปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
วันจันทร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2502 ณ หอประชุมราชแพทยาลัย โรงพยาบาลศิริราช

9. พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานริญญาบัตร และอนุปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
วันพุธที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2503 ณ หอประชุมราชแพทยาลัย โรงพยาบาลศิริราช

10. พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และอนุปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2504 ณ หอประชุมราชแพทยาลัย โรงพยาบาลศิริราช

11. พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร และอนุปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
วันศุกร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2505 ณ หอประชุมราชแพทยาลัย โรงพยาบาลศิริราช

12. พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร และอนุปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2507 ณ หอประชุมราชแพทยาลัย โรงพยาบาลศิริราช

13. พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร และอนุปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
วันอังคารที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2508 ณ หอประชุมราชแพทยาลัย โรงพยาบาลศิริราช

14. พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร และอนุปริญญาบัตร แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันพุธที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2509 ณ หอประชุมราชแพทยาลัย โรงพยาบาลศิริราช

15. พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร และอนุปริญญาบัตร แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2510 ณ หอประชุมราชแพทยาลัย โรงพยาบาลศิริราช

16. พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร และอนุปริญญาบัตร แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
วันเสาร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2511 ณ หอประชุมราชแพทยาลัย โรงพยาบาลศิริราช

17. พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร และอนุปริญญาบัตร แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล
วันพุธที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2512 ณ หอประชุมราชแพทยาลัย โรงพยาบาลศิริราช

18. พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร และอนุปริญญาบัตร แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล
วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2513 ณ หอประชุมราชแพทยาลัย โรงพยาบาลศิริราช

19. พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร และอนุปริญญาบัตร แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล
วันศุกร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2514 ณ หอประชุมราชแพทยาลัย โรงพยาบาลศิริราช

20. พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร และอนุปริญญาบัตร แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล
วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2515 ณ หอประชุมราชแพทยาลัย โรงพยาบาลศิริราช

21. พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร และอนุปริญญาบัตร แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล
วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2516 ณ หอประชุมราชแพทยาลัย โรงพยาบาลศิริราช

22. พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร และอนุปริญญาบัตร แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล
วันอังคารที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2517 ณ หอประชุมราชแพทยาลัย โรงพยาบาลศิริราช

23. พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร และอนุปริญญาบัตร แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล
วันพุธที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2518 ณ หอประชุมราชแพทยาลัย โรงพยาบาลศิริราช

24. พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร และอนุปริญญาบัตร แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล
วันศุกร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2519 ณ หอประชุมราชแพทยาลัย โรงพยาบาลศิริราช

25. พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร และอนุปริญญาบัตร แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล
ในวันเสาร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2520 ณ หอประชุมราชแพทยาลัย โรงพยาบาลศิริราช

26. พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร และอนุปริญญาบัตร แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล
วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2521 ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร

27. พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยมหิดล
วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2522 ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร

28. พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยมหิดล
วันพฤหัสบดีที่ 3 กรกฏาคม พ.ศ. 2523 ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร

29. พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยมหิดล
วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2524 ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร

30. พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยมหิดล
วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2525 ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร

31. พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยมหิดล
วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2526 ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร

32. พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยมหิดล
วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2527 ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร

33. พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยมหิดล
วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2528 ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร

34. พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยมหิดล
วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2530 ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร

35. พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยมหิดล
วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2531 ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร

36. พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยมหิดล
วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2532 ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร

37. พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยมหิดล
วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร

38. พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยมหิดล
วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2534 ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร

39. พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยมหิดล
วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2535 ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร

40. พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยมหิดล
วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2536 ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร

41. พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยมหิดล
วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2537 ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร

42. พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยมหิดล
วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2539 ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร

43. พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยมหิดล
วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2539 ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร

44. พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยมหิดล
วันพฤหัสบดีที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร

45. พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยมหิดล
วันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร

46. พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยมหิดล
วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2541 ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร

 

***หมายเหตุ หนังสือพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหิดล เริ่มมีพระบรมราโชวาท ตั้งแต่เล่มปีการศึกษา 2520 จัดพิมพ์ในปีการศึกษา 2521พระราชดำรัสในงานทรงดนตรี

พระราชดำรัสในงานทรงดนตรี พ.ศ.2513

2513

1. พระราชดำรัส ในการเสด็จพระราชดำเนินมาทรงดนตรี พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอุบลรัตน์ราชกัญญา สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา
วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2513 ณ สวนอัมพร พระราชวังดุสิต

2. พระราชดำรัส ในการเสด็จพระราชดำเนินมาทรงดนตรี พร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์
วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2514 ณ หอประชุมราชแพทยาลัย โรงพยาบาลศิริราช

3. พระราชดำรัส ในการเสด็จพระราชดำเนินมาทรงดนตรี พร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์
วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2515 ณ หอประชุมราชแพทยาลัย โรงพยาบาลศิริราช

4. พระราชดำรัส ในการเสด็จพระราชดำเนินมาทรงดนตรี พร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์
วันเสาร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2516 ณ หอประชุมราชแพทยาลัย โรงพยาบาลศิริราชพระราชดำรัสในโอกาสต่างๆ

พระราชดำรัสในโอกาสเปิดตึก 72 ปี ณ โรงพยาบาลศิริราช พ.ศ.2514

2514

1. พระราชดำรัส ในพิธีเปิดตึก “อานันทมหิดล”
วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2500 ณ โรงพยาบาลศิริราช

2. พระราชดำรัส ในงานฉลอง 72 ปี ศิริราช
วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2505 ณ โรงพยาบาลศิริราช

3. พระราชดำรัส ในพิธีเปิดตึก “มหิดล” ของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2508 ณ บ้านราชวิถี พญาไท

4. พระราชดำรัส ในพิธีวางศิลาฤกษ์ตึกทดลองวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2508

5. พระราชดำรัส ในพิธีเปิดอาคารคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
วันเสาร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2512

6. พระราชดำรัส ในพิธีเปิด “ตึก 72 ปี” และ “ตึกโกศล กันตะบุตร”
วันอังคารที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2514 ณ โรงพยาบาลศิริราช

7. พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่คณะผู้แทนจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
วันศุกร์ที่ 9 กรกฏาคม พ.ศ. 2514 ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน

8. พระราชดำรัส ในพิธีเปิดงานฉลอง 84 ปี ศิริราช ในพระบรมราชูปถัมภ์และพระบรมราชินูปถัมภ์ และพิธีเปิดอาคารใหม่ของตึกตรวจผู้ป่วยนอก
วันจันทร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2519 ณ โรงพยาบาลศิริราช

9. พระบรมราโชวาท พระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ในหนังสือที่ระลึก “ตึกสยามมินทร์”
วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2533


อ้างอิง
อนันต์พัฒน์ อิ่มพูลทรัพย์ และสุรางค์ วิเศษมณี. (2539). 50 ปี ในหลวงกับศิริราช. กรุงเทพฯ : ทรี-ดี สแกน.
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ. (2550). ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช 2493-2548.
        พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : บริษัทเกรย์ แมทเทอร์ จำกัด.
สำนักราชเลขาธิการ. (2560). พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://v1.ohm.go.th/th/monarch/speech.
        (วันที่ค้นข้อมูล : 20 ตุลาคม 2559).

Scroll to top