mu_news303 

        วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.30-14.00 น. ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคุณแพรวทิพย์ วงษ์ไพบูลย์ งานกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล และทีมงาน ในโอกาสนี้ได้ให้ข้อมูลประวัติมหาวิทยาลัยมหิดล และรับเอกสารสื่อสิ่งพิมพ์ของงานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ

รูปโดย : นายธนกฤต ทองบริสุทธิ์

 

  • 01
  • 02

 

 

Scroll to top