MU_News215

       วันที่ 24 กันยายน 2558 เวลา 8.00 - 9.00 น. งานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จัดนิทรรศการ “วันมหิดล” ขึ้นเพื่อเป็นการถวายสักการะ และแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนก ครั้งนี้ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ รองอธิการบดี และประธานคณะกรรมการดำเนินงานจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ “วันมหิดล” พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการวัน “วันมหิดล” ร่วมกับแขกผู้มีเกียรติ ณ ห้องนิทรรศการ ชั้น 1 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล

ขอเชิญอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าชมเนื้อหานิทรรศการออนไลน์   คลิกนิทรรศการวันมหิดล 

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29

 

 

คุณมีความพึงพอใจนิทรรศการออนไลน์หรือไม่?

โปรดแสดงความคิดเห็นของท่าน!

Scroll to top