ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์จัดนิทรรศการ วันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล  ณ. บริเวณชั้น 1 ตึกสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับเกียรติ์จากท่านอธิการบดีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทรเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการในครั้งนี้ ซึ่งเนื้อหานิทรรศการจะเกี่ยวกับารได้มาของชื่อมหาวิทยาลัย งานพระราชทานปริญญาบัตร การขอพระราชทานที่ดินศาลายา เพื่อขยายการศึกษา  ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยสีประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ฯลฯ

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11

คุณมีความพึงพอใจนิทรรศการออนไลน์หรือไม่?

โปรดแสดงความคิดเห็นของท่าน!

Scroll to top