โซนที่ ๑: โหมโรง  

เป็นส่วนเปิดของนิทรรศการจดหมายเหตุแผนที่และผังแม่บท

แสดงภาพรวมการขยายตัวทางกายภาพของมหาวิทยาลัยมหิดลทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

 

คุณมีความพึงพอใจนิทรรศการออนไลน์หรือไม่?

โปรดแสดงความคิดเห็นของท่าน!

Scroll to top