18woranan

นายแพทย์ วรมันต์ ไวดาบ
“เนื่องจากว่าเราเป็นรุ่นแรก เราไม่มีรุ่นพี่ รุ่นน้องเลย แต่เราได้ร่วมกิจกรรมกับเขา ก็รู้สึกว่ามีความอบอุ่นมาก
เพราะว่าเขาไม่ได้แบ่งแยกอะไรเลย เหมือนเราก็เป็นเนื้อเดียวกับเด็กของมหาวิทยาลัย
ไม่ได้รู้สึกว่าเราเป็นสถาบันสมทบเลยแม้แต่น้อย”

Scroll to top