mu news414 

       วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร และถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นพนักงานที่ดี พลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในการนี้ ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล และบุคลากรหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรพระภิกษุสงฆ์จำนวน 67 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล พิธีถวายราชสดุดีฯ และลงนามถวายพระพรด้วย

  ภาพบรรยากาศ

 

 • IMG_8122
 • IMG_8127
 • IMG_8129
 • IMG_8149
 • IMG_8155
 • IMG_8160
 • IMG_8163
 • IMG_8166
 • IMG_8171
 • IMG_8196
 • IMG_8212
 • IMG_8219
 • IMG_8268
 • IMG_8283
 • IMG_8298
 • IMG_8336
 • IMG_8342
 • IMG_8346
 • IMG_8355

 

Scroll to top