mu news424 

       วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 11.15น. – 11.45น. ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา จาก Shanghai Jiao Tong University ประเทศจีน จำนวน 6 คน เข้าเยี่ยมชมหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก หอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา มีผู้ให้การต้อนรับและนำชม คือ

 

1. นายพงศกร ระวิเพียรทรัพย์ นักเอกสารสนเทศ
2. นายธนกฤต ทองบริสุทธิ์ นักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี 4, MU Guide รุ่น 5

  ภาพบรรยากาศ

  • 01-15aug2018
  • 02-15aug2018
  • 03-15aug2018
  • 04-15aug2018
  • 05-15aug2018
  • 06-15aug2018
  • 07-15aug2018
  • 08-15aug2018
  • 09-15aug2018
    

 

Scroll to top