mu news422 

       วันที่ 14 สิงหาคม 2561 นักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2561 ร่วมกันถวายราชสักการะและถวายสัตย์ปฏิญาณ เบื้องหน้าพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล และเข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศ ณ มหิดลสิทธาคาร โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวต้อนรับและให้โอวาทนักศึกษาใหม่ #WeMahidol Photo: Pongsakorn Jayskung Ravipiansub & Pichaya Na Songkhla

  ภาพบรรยากาศ

 • 01-14aug2018
 • 02-14aug2018
 • 03-14aug2018
 • 04-14aug2018
 • 05-14aug2018
 • 06-14aug2018
 • 07-14aug2018
 • 08-14aug2018
 • 09-14aug2018
 • 10-14aug2018
 • 11-14aug2018
 • 12-14aug2018
 • 13-14aug2018
 • 14-14aug2018
 • 15-14aug2018
 • 16-14aug2018
 • 17-14aug2018
 • 18-14aug2018
 • 19-14aug2018
 • 20-14aug2018
 • 21-14aug2018
 • 22-14aug2018
 • 23-14aug2018
 • 24-14aug2018
 • 25-14aug2018
 • 26-14aug2018
 • 27-14aug2018
 • 28-14aug2018
 • 29-14aug2018
 • 30-14aug2018
 • 31-14aug2018
 • 32-14aug2018
 • 33-14aug2018
 • 34-14aug2018
 • 35-14aug2018
 • 36-14aug2018
 • 37-14aug2018
 • 38-14aug2018
 • 39-14aug2018
 • 40-14aug2018
 • 41-14aug2018
 • 42-14aug2018
 • 43-14aug2018
 • 44-14aug2018
 • 45-14aug2018
 • 46-14aug2018
 • 47-14aug2018
 • 48-14aug2018
 • 49-14aug2018
 • 50-14aug2018
 • 51-14aug2018
 • 52-14aug2018
 • 53-14aug2018
 • 54-14aug2018
 • 55-14aug2018
 • 56-14aug2018
 • 57-14aug2018
 • 58-14aug2018
    

 

Scroll to top