mu news404 

       วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ได้ส่งตัวแทนบุคลากรคือ นางสาวเพชรดา ฐิติยาภรณ์ และนายพงศกร ระวิเพียรทรัพย์ เข้าร่วมงานเล่าขานตำนานศาลายา ครั้งที่ 12 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม ซึ่งศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่อำเภอพุทธมณฑล ร่วมกันจัดงานในครั้งนี้ขึ้น โดยนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในการเปิดงาน โดยมีกิจกรรมภายในงาน ได้แก่

1.การแสดงรำโคมเฉลิมพระเกียรติ จากนักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
2.พิธีมอบรางวัล “ศาลายาสดุดี” ครั้งที่ 8 ให้แก่ นายอังกูร สุ่นกุล นายอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
3.การบรรยาย “พระมหากษัตริย์สร้างชาติ ประวัติศาสตร์สร้างวีรบุรุษ” โดย พันเอกวรวุฒิ แสงทอง
4.ปาฐกถาพิเศษ “มหรสพงานวัด วัฒนธรรมบันเทิงของชาวบ้านไทย” โดย อาจารย์เอนก นาวิกมูล
5.การเสวนาในหัวข้อ “สนุก...สะบัด เล่าเรื่องงานวัดที่ศาลายา”
6.การแสดงพื้นบ้าน “ลำตัด” จากคณะหวังเต๊ะ ศรีนวล

นอกจากนั้นในงานยังมีการออกร้านจำหน่ายผลิตขึ้นชื่อของท้องถิ่นในศาลายา จัดแสดงโบราณวัตถุที่ค้นพบในจังหวัดนครปฐม จัดแสดงงานศิลปกรรมของโดยศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง) และการแสดงผลงานจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในพื้นศาลายาอีกด้วย

  ภาพบรรยากาศ

 • 01-11jun2561
 • 02-11jun2561
 • 03-11jun2561
 • 04-11jun2561
 • 05-11jun2561
 • 06-11jun2561
 • 07-11jun2561
 • 08-11jun2561
 • 09-11jun2561
 • 10-11jun2561
 • 100-11jun2561
 • 11-11jun2561
 • 12-11jun2561
 • 13-11jun2561
 • 14-11jun2561
 • 15-11jun2561
 • 16-11jun2561
 • 17-11jun2561
 • 18-11jun2561
 • 19-11jun2561
 • 20-11jun2561
 • 21-11jun2561
 • 22-11jun2561
 • 23-11jun2561
 • 24-11jun2561
 • 25-11jun2561
 • 26-11jun2561
 • 27-11jun2561
 • 28-11jun2561
 • 29-11jun2561
 • 30-11jun2561
 • 31-11jun2561
 • 32-11jun2561
 • 33-11jun2561
 • 34-11jun2561
 • 35-11jun2561
 • 36-11jun2561
 • 37-11jun2561
 • 38-11jun2561
 • 39-11jun2561
 • 40-11jun2561
 • 41-11jun2561
 • 42-11jun2561
 • 43-11jun2561
 • 44-11jun2561
 • 45-11jun2561
 • 46-11jun2561
 • 47-11jun2561
 • 48-11jun2561
 • 49-11jun2561
 • 50-11jun2561
 • 51-11jun2561
 • 52-11jun2561
 • 53-11jun2561
 • 54-11jun2561
 • 55-11jun2561
 • 56-11jun2561
 • 57-11jun2561
 • 58-11jun2561
 • 59-11jun2561
 • 60-11jun2561
 • 61-11jun2561
 • 62-11jun2561
 • 63-11jun2561
 • 64-11jun2561
 • 65-11jun2561
 • 66-11jun2561
 • 67-11jun2561
 • 68-11jun2561
 • 69-11jun2561
 • 70-11jun2561
 • 71-11jun2561
 • 72-11jun2561
 • 73-11jun2561
 • 74-11jun2561
 • 75-11jun2561
 • 76-11jun2561
 • 77-11jun2561
 • 78-11jun2561
 • 79-11jun2561
 • 80-11jun2561
 • 81-11jun2561
 • 82-11jun2561
 • 83-11jun2561
 • 84-11jun2561
 • 85-11jun2561
 • 86-11jun2561
 • 87-11jun2561
 • 88-11jun2561
 • 89-11jun2561
 • 90-11jun2561
 • 91-11jun2561
 • 92-11jun2561
 • 93-11jun2561
 • 94-11jun2561
 • 95-11jun2561
 • 96-11jun2561
 • 97-11jun2561
 • 98-11jun2561
 • 99-11jun2561
  

 

 

Scroll to top