mu news409 

       วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00น. – 12.10น. ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะบุคลากรจาก Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) ประเทศอินโดนีเซีย นำโดยกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม และกองบริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 10 คน เข้าเยี่ยมชมหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก และหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยได้รับเกียรติจาก อ.ดร.น.สพ.เกรียงไกร ประการแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารลูกค้าสัมพันธ์และการต่างประเทศ หอสมุดและคลังความรู้ฯ เป็นผู้แทนกล่าวต้อนรับและแสดงความขอบคุณในการเยี่ยมชมครั้งนี้ด้วย และมีผู้ให้การต้อนรับและนำชม คือ

1. นางสาวเพชรดา ฐิติยาภรณ์ หัวหน้างานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ
2. นายพงศกร ระวิเพียรทรัพย์ นักเอกสารสนเทศ
3. นายสิรวิชณ์ พัฒนเจริญกิจ นักศึกษาคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ระดับปริญญาโท
4. นายคมสันต์ นาจาด นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี 2, MU Guide รุ่น 6
5. นายภูวดิท สื่อสกุล นักศึกษาวิทยาลัยศาสนศึกษา ปี 1, MU Guide รุ่น 7

Photographer: Komsan Najard

  ภาพบรรยากาศ

 • 01-11jul2018
 • 02-11jul2018
 • 03-11jul2018
 • 04-11jul2018
 • 05-11jul2018
 • 06-11jul2018
 • 07-11jul2018
 • 08-11jul2018
 • 09-11jul2018
 • 10-11jul2018
 • 11-11jul2018
 • 12-11jul2018
 • 13-11jul2018
 • 14-11jul2018
 • 15-11jul2018
 • 16-11jul2018
 • 17-11jul2018
   

Scroll to top