MU_News113คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร่วมกับฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม Walk Rally และการบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมเล่นเกมส์และแจกของรางวัล แก่น้องๆ นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ICT Junior Camp 2013 จำนวน 40 คน โดยมีน้องๆนักศึกษา MU GUID ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากร ภายในงาน สร้างความประทับใจแก่น้องๆ นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ICT Junior Camp เป็นอย่างมาก

 

Scroll to top