พระราชดำรัสในงานทรงดนตรี

พระราชดำรัสในงานทรงดนตรี พ.ศ.2513

2513

1. พระราชดำรัส ในการเสด็จพระราชดำเนินมาทรงดนตรี พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอุบลรัตน์ราชกัญญา สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา
วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2513 ณ สวนอัมพร พระราชวังดุสิต

2. พระราชดำรัส ในการเสด็จพระราชดำเนินมาทรงดนตรี พร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์
วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2514 ณ หอประชุมราชแพทยาลัย โรงพยาบาลศิริราช

3. พระราชดำรัส ในการเสด็จพระราชดำเนินมาทรงดนตรี พร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์
วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2515 ณ หอประชุมราชแพทยาลัย โรงพยาบาลศิริราช

4. พระราชดำรัส ในการเสด็จพระราชดำเนินมาทรงดนตรี พร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์
วันเสาร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2516 ณ หอประชุมราชแพทยาลัย โรงพยาบาลศิริราช

Scroll to top