บันทึกเหตุการณ์มหาวิทยาลัยมหิดล
 ดำรงตำแหน่ง อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  
     

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2542
จนถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2550

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ ดร.พรชัย มาตังคสมบัติ

อ่านต่อ >>

01
 
 
     

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2550
จนถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2554

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร

อ่านต่อ >>

p01
 
 
     

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2554
จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ศาสตราจารย์ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน

อ่านต่อ >>

r01
     
 
Scroll to top