01  02  03  04
ชื่อ : นางสาวนิษฐา  สมบูรณ์ผล ชื่อ : นางสาวพิชามญชุ์ เอนกวรกุล  ชื่อ : นายกฤชธัช หิรัญวัฒนา  ชื่อ : นายณัฐ เวชพันธุ์
ชื่อเล่น : แจง ชื่อเล่น : ซังซัง  ชื่อเล่น : เดคเคท  ชื่อเล่น : นัทสึ
คณะ : วิทยาลัยนานาชาติ คณะ : วิทยาลัยนานาชาติ  คณะ : วิทยาลัยศาสนศึกษา  คณะ : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 05  06  07  08
ชื่อ : นายโจนัส สุขกุล ชื่อ : นางสาววรนุช นุดาบันเทิง  ชื่อ : นายธนิธร์ อภิวัฒนเดช  ชื่อ : นายธนชัย เรืองชัยสิทธิ์
ชื่อเล่น : นัส ชื่อเล่น : เนม  ชื่อเล่น : เกี๊ยก  ชื่อเล่น : พี
คณะ : คณะศิลปศาสตร์ คณะ : คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะ : คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะ : วิทยาลัยนานาชาติ
 09  10  11  12
ชื่อ : นางสาวอัจฉรา ศิริวารีรัตน ชื่อ : นายปราชญพัชรางกูล ก้านจักร  ชื่อ : นางสาวปุณรภัส รังนกใต้  ชื่อ : นางสาวพัทธ์ธีรา จงประสิทธิ์
ชื่อเล่น : คิง ชื่อเล่น : โปเต้  ชื่อเล่น : ปูเป้  ชื่อเล่น : เบลล์
คณะ : วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา คณะ : คณะสาธารณสุขศาสตร์  คณะ : วิทยาลัยนานาชาติ  คณะ : วิทยาลัยนานาชาติ
 13  14  15  16
ชื่อ : นายพบเอก พรพงเมตตา ชื่อ : นางสาวพรทิพย์ ชัยศรีโสภณกิจ  ชื่อ : Miss Yersn Chen  ชื่อ : นางสาวเขมพร  ประสงค์ทรัพย์
ชื่อเล่น : แบงค์ ชื่อเล่น : แอนนา  ชื่อเล่น : yolande  ชื่อเล่น : อายส์
คณะ : วิทยาลัยนานาชาติ คณะ : วิทยาลัยนานาชาติ  คณะ : วิทยาลัยนานาชาติ  คณะ : วิทยาลัยนานาชาติ
 17  18  19  20
ชื่อ : นางสาวปาริชาติ ปันสีคำ ชื่อ : นางสาวธัญศุภวงศ์ เวธสุวรรณมณี  ชื่อ : นางสาวฉัตราภรณ์ มหาศิริพันธ์  ชื่อ : นางสาวอังคณา ไชยยันบูรณ์
ชื่อเล่น : ตั๊ก ชื่อเล่น : มิ้ง  ชื่อเล่น : แตงโม  ชื่อเล่น : จ๋อม
คณะ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะ : คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะ : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  คณะ : วิทยาลัยราชสุดา
 21  22  23  24
ชื่อ : นางสาวศสิทร ศรีทอง ชื่อ : นางสาวประภาศิริ ปานคงคา  ชื่อ : นางสาวจิรภาลักษณ์ พงษ์ตระกูลภากร  ชื่อ : นางสาวนิรชา นาน้อย
ชื่อเล่น : ธร ชื่อเล่น : ปุ้ม  ชื่อเล่น : แก้ว  ชื่อเล่น : นิ
คณะ : วิทยาลัยราชสุดา คณะ : วิทยาลัยราชสุดา  คณะ : วิทยาลัยราชสุดา  คณะ : วิทยาลัยราชสุดา
 25  26 27  28 
ชื่อ: นายวัลลภ บ่อนิล ชื่อ : นางสาวบุณยาพร คะเนมา  ชื่อ: นางสาวอภิชญา  พร้อมพวก  ชื่อ: นางสาวมนฤทัย สมศักดิ์
ชื่อเล่น : โน้ต ชื่อเล่น : เอ  ชื่อเล่น : สร้อย  ชื่อเล่น : ส้มโอ
คณะ : วิทยาลัยราชสุดา คณะ : วิทยาลัยราชสุดา  คณะ : วิทยาลัยราชสุดา  คณะ : วิทยาลัยราชสุดา
 29  30 31   32
ชื่อ: นายวรุฒ สุวนิชย์ ชื่อ : นางสาววราลี สุวรรณเจริญ ชื่อ: นางสาวสุภาพร สังข์ทอง ชื่อ: นายมีน มากอ้น
ชื่อเล่น : ไว ชื่อเล่น : แอร์ ชื่อเล่น : ป๋อมแป๋ม ชื่อเล่น : มีน
คณะ : วิทยาลัยราชสุดา คณะ : วิทยาลัยราชสุดา คณะ : วิทยาลัยราชสุดา คณะ : คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

Scroll to top