ประติมากรรมในพระบรมราชจักรีวงศ์ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์

พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
สถานที่ตั้ง : ลานพระราชานุสาวรีย์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์
ลักษณะ : เป็นพระรูปครึ่งพระองค์ ทรงฉลองพระองค์ครุย แกะสลักจากหินหยกขาว ความสูงของพระรูปรวมฐาน 90 เซนติเมตร ตั้งอยู่บนฐานสูง 120 เซนติเมตร อยู่กลางบ่อน้ำพุ ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของอาคารศูนย์การแพทย์มหิดลนครสวรรค์
ประวัติ : เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดพิธีถวายราชสักการะและพิธีบวงสรวงสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก โดยมีแพทย์หญิงมนทกานติ์ โอประเสริฐสวัสดิ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธี จัดสร้างขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อกิจการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของประเทศไทย และเป็นศูนย์รวมจิตใจสำหรับ คณาจารย์ พนักงาน นักศึกษาของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล และยังได้สร้างตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยมหิดล แกะสลักจากหินหยกขาวเช่นเดียวกับพระราชานุสาวรีย์


  • n-01
  • n-02
  • n-03
  • n-04
  • n-05
Scroll to top