ประติมากรรมในพระบรมราชจักรีวงศ์ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
สถานที่ตั้ง : ลานพระราชานุสาวรีย์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
ลักษณะ : เป็นพระรูปปั้นลอยตัว หล่อด้วยโลหะสัมฤทธิ์ ขนาดหนึ่งเท่าครึ่งของพระองค์จริง ทรงฉลองพระองค์ครุย ประทับยืน พระหัตถ์ซ้ายทรงถือพระมาลาแนบพระอุระ พระกรขวาปล่อยตรง พระหัตถ์ขวาทรงถือม้วนปริญญาบัตร
ประวัติ : จัดสร้างพระราชานุสาวรีย์เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานทางการศึกษาในการปลูกจิตสำนึก ให้แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้ระลึกถึงพระเกียรติคุณและพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เพื่อเป็นศูนย์กลาง เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจและเป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเป็นที่ทำกิจกรรมและพักผ่อนหย่อนใจของชุมชนโดยรอบ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพระราชานุสาวรีย์ฯ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี แล้วทรงปลูกต้นจำปีสิรินธร ข้างพระราชานุสาวรีย์ และในโอกาสนั้นได้ทอดพระเนตรนิทรรศการพันธุ์พืชและภูมิภาคตะวันตก พิพิธภัณฑ์ธรณีศาสตร์ นิทรรศการเกี่ยวกับการสร้างพระราชานุสาวรีย์ และนิทรรศการอุทยานธรณีวิทยา
ประติมากร : อาจารย์ฐานิตพัฒน์ สงเคราะห์


 • DJI-01
 • DJI-02
 • DJI-03
 • DJI-04
 • DJI-05
 • DJI-06
 • DJI-07
 • DJI-08
 • DJI-09
 • DJI-10
 • DJI-11
 • DJI-12
 • DJI-13
 • DJI-14
 • DJI-15
 • DJI-16
 • DJI-17
 • DJI-18
 • DJI-19
 • DJI-20
 • DJI-21
 • DJI-22
 • DJI-23
 • DJI-24
 • DJI-25
 • DJI-26
Scroll to top