ประติมากรรมในพระบรมราชจักรีวงศ์ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

พระรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
สถานที่ตั้ง : หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ลักษณะ : เป็นพระรูปประติมากรรมนูนต่ำ ที่ได้แบบมาจากพระฉายาลักษณ์ของทั้งสองพระองค์ และมีลายพระหัตถ์ “True success is not in the learning, but in its application to the benefit of mankind” ของสมเด็จพระบรมราชชนก ประดิษฐานไว้ใต้พระรูป
ประวัติ : สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและระลึกถึงพระกรุณาธิคุณด้านการแพทย์และการสาธารณสุขของทั้งสองพระองค์ โดยได้รับพระบรมราชานุญาตให้จัดสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2555
ประติมากร : ตรวจและปรับแก้โดย สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร


 • ra-01
 • ra-02
 • ra-03
 • ra-04
 • ra-05
 • ra-06

พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
สถานที่ตั้ง : อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ลักษณะ : พระรูปหล่อด้วยทองสัมฤทธิ์ ขนาดประมาณ 2 เมตร ทรงฉลองพระองค์ครุย ประทับนั่งบนพระเก้าอี้ พระหัตถ์ซ้ายทรงถือตำรา
ประวัติ : จัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติในวาระครบ 100 ปี แห่งวันพระราชสมภพของสมเด็จพระบรมราชชนก ในระหว่างการก่อสร้างนั้น ได้มีการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการถวายพระราชสมัญญาสมเด็จพระบรมราชชนก เป็น “พระบิดาแห่งการสาธารณสุขไทย” เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2536 ในการก่อสร้างได้รับพระราชทานทุนในการสร้างจากสมเด็จพระศรีนครินราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พระองค์ละ 300,000 บาท เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2535 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และในวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2538 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการสาธารณสุขไทย”
ประติมากร : กรมศิลปากร


 • ph-01
 • ph-02
 • ph-03
 • ph-04
 • ph-05

พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
สถานที่ตั้ง : อาคารมิว วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนวิภาวดีรังสิต
ลักษณะ : เป็นพระรูปปั้นลอยตัว หล่อด้วยโลหะสัมฤทธิ์ สูง 2.87 เมตร ทรงฉลองพระองค์ครุย ประทับยืน พระหัตถ์ซ้ายทรงถือพระมาลาแนบพระอุระ พระกรขวาปล่อยตรง พระหัตถ์ขวาทรงถือม้วนปริญญาบัตร มีแท่นประดิษฐานพระราชานุสาวรีย์จารึกพระราชปณิธานเป็นภาษาไทยและอังกฤษ
ประวัติ : เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ พระราชดำเนิน ณ อาคารมิว วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนวิภาวดีรังสิต ทรงเปิดพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณ และเป็นศูนย์รวมจิตใจสำหรับนักศึกษา คณาจารย์ พนักงานของวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
ประติมากร : มานพ สุวรรณปินฑะ


 • cm-01
 • cm-02
Scroll to top