ประติมากรรมในพระบรมราชจักรีวงศ์ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
สถานที่ตั้ง : สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ลักษณะ : เป็นพระรูปหล่อลอยตัว หล่อด้วยทองสัมฤทธิ์รมดำ ขนาดเท่าพระองค์จริง ประทับยืน ทรงฉลองพระองค์ครุย พระหัตถ์ซ้ายทรงถือพระมาลาแนบพระอุระ พระกรขวาปล่อยตรง พระหัตถ์ขวาทรงถือม้วนปริญญาบัตร ประดิษฐานบนแท่น
ประวัติ : เดิมประดิษฐานอยู่ ณ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยมหิดลเชิงสะพานพระปิ่นเกล้า ฝั่งธนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบรมราชชนก ในวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2531 ต่อมาเมื่อย้ายที่ทำการมหาวิทยาลัยมาอยู่ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จึงได้อัญเชิญพระราชานุสาวรีย์องค์นี้ มาประดิษฐาน ณ โถงชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 และมีพิธีบวงสรวงติดตั้งพระราชานุสาวรีย์ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542
ประติมากร : ไข่มุกด์ ชูโต


 • op-01
 • op-02
 • op-03
 • op-04
 • op-05
 • op-06
 • op-07
 • op-08
 • op-09
 • op-10

ประติมากรรมพระราชประวัติ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
สถานที่ตั้ง : หอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ลักษณะ : พระรูปปั้นนูนต่ำกึ่งนูนสูง หล่อด้วยหินอ่อนเทียม แสดงพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนกในช่วงต่าง ๆ ของพระชนม์ชีพ ประกอบด้วยพระรูปสมเด็จพระบรมราชชนกทรงฉลองพระองค์ราชนาวี ประทับยืนร่วมกับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า โดยทั้งสองพระองค์ประทับพระเก้าอี้ กลางประติมากรรมเป็นพระรูปสมเด็จพระบรมราชชนกในพระราชพิธีโสกันต์ ต่อมาเป็นพระรูปที่แสดงถึงการที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อการแพทย์และการสาธารณสุข ด้านล่างเป็นพระรูปขณะประทับกับพระชายา พระธิดาและพระโอรส ทั้ง 3 พระองค์
ประวัติ : เดิมประดิษฐานอยู่กับพระราชานุสาวรีย์และประติมากรรมแสดงวิวัฒนาการของมหาวิทยาลัยมหิดล ณ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล เชิงสะพานพระปิ่นเกล้า ฝั่งธนบุรี กรุงเทพมหานคร ต่อมาเมื่อย้ายที่ทำการมหาวิทยาลัยมาอยู่ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จึงได้ย้ายประติมากรรมพระราชประวัตินี้มาประดิษฐาน ณ หอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ประติมากร : ไข่มุกด์ ชูโต


 • arms-01
 • arms-02
 • arms-03

พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
สถานที่ตั้ง : ลานพระราชานุสาวรีย์ อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ลักษณะ : เป็นพระรูปหล่อลอยตัว ขนาดเท่าครึ่งของพระองค์จริง (สูงประมาณ 2.80 เมตร) หล่อด้วยโลหะสัมฤทธิ์ ทรงฉลองพระองค์ครุยประทับยืน พระหัตถ์ซ้ายทรงถือพระมาลาแนบพระอุระ พระกรขวาปล่อยตรง พระหัตถ์ขวาทรงถือม้วนปริญญาบัตร มีแท่นประดิษฐานพระราชานุสาวรีย์สูง 2.5 เมตร
ประวัติ : ในวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2554 สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อเปิดโอกาสให้ นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และประชาชนทั่วไป มีโอกาสได้น้อมถวายสักการะ โดยมีพระรูปต้นแบบที่ทำจากปูนปลาสเตอร์ ปัจจุบันเก็บรักษาอยู่ ณ อาคารศาลายา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล
ประติมากร : มานพ สุวรรณปินฑะ


 • mlc-01
 • mlc-02
 • mlc-03
 • mlc-04
 • mlc-05
 • mlc-06
 • mlc-07

พระรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
สถานที่ตั้ง : ลานพระราชบิดา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ลักษณะ : เป็นพระรูปหล่อครึ่งพระองค์ ทรงฉลองพระองค์ครุย ความสูงของพระรูปรวมฐาน 60 เซนติเมตร
ประวัติ : จัดสร้างโดยมูลนิธิกรมหลวงสงขลานครินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีพิธีประดิษฐานพระรูป ณ ลานพระราชบิดา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เพื่อเป็นที่สักการะของบุคลากรและผู้ที่เข้ามาใช้บริการในศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก


 • gj-01
 • gj-02
 • gj-03
 • gj-04
 • gj-05

พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
สถานที่ตั้ง : ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หน้าโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ลักษณะ : เป็นพระรูปหล่อด้วยโลหะ ขนาดหนึ่งเท่าครึ่งของพระองค์จริง ประทับนั่งบนพระเก้าอี้ ประดิษฐานบนฐานวงกลม มีอักษรพระนามาภิไธยย่อ สว. ประดับที่ฐาน
ประวัติ : คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมประกอบพิธีอัญเชิญพระบรมรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ขึ้นประดิษฐาน ณ บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2559


 • nr-01
 • nr-02
 • nr-03
 • nr-04
 • nr-05
 • nr-06
 • nr-07

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (เทวดาเป่าแซก)
สถานที่ตั้ง : ฝาผนังอาคารภูมิพลสังคีต ด้านตะวันตก วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ลักษณะ : ประติมากรรมพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงบาริโทนแซกโซโฟนองค์นี้ เป็นพระบรมรูปนูนต่ำ มีขนาดสูง 10 เมตร กว้าง 4.5 เมตร หนา 12 เซนติเมตร และหนัก 4.2 ตัน
ประวัติ : การจัดสร้างพระบรมรูปนี้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2556 แล้วเสร็จและติดตั้งเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 โดยใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 4.5 ล้านบาท เพื่อให้บุคลากร นักศึกษา อาจารย์ คนทำงาน และผู้ที่ได้พบเห็น เกิดพลังที่ดี มีพลังในการสร้างสรรค์งานดนตรีต่อไป
ประติมากร : ออกแบบโดย โสพิศ พุทธรักษ์ จากกรมศิลปากร หล่อโดย Armando Benato นายช่างอิตาเลียน


 • ms-01
 • ms-02
 • ms-03
 • ms-04
 • ms-05

สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
ทรงอุ้มพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (พ่ออุ้มลูก)
สถานที่ตั้ง : สวนด้านทิศตะวันออกของมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ลักษณะ : เป็นพระรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก หล่อด้วยโลหะสัมฤทธิ์ ขนาด 2 เท่าครึ่งของพระองค์จริง ฉลองพระองค์สูทสากล ประทับนั่งบนท่อนไม้ และทรงอุ้มพระโอรสพระองค์เล็ก คือพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชขณะทรงพระเยาว์
ประวัติ : พระรูปนี้ประดิษฐานอยู่ ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร แสดงถึงการเป็น “เจ้าของบ้าน” ของมหิดลสิทธาคาร ซึ่งใช้พระนามของสมเด็จพระบรมราชชนก เป็นชื่อของอาคาร และยังสร้างขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวโรกาสทรงครองราชย์ 70 ปี อีกประการหนึ่ง โดยได้รับงบประมาณในการก่อสร้างจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ด้วย
ประติมากร : วัชระ ประยูรคำ (ผู้ปั้นหุ่นต้นแบบ) ช่างหล่อคือ Armando Beneto ช่างหล่อชาวอิตาเลียนที่ย้ายมาตั้งรกรากอยู่ที่ประเทศไทย


 • ms-01
 • ms-02
 • ms-03
 • ms-04
 • ms-05
 • ms-06

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (เจ้าหญิงสีซอ)
สถานที่ตั้ง : อาคารโรงเรียนเตรียมอุดมดนตรี (Pre College) วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ลักษณะ : ประติมากรรมเจ้าหญิงสีซอ เป็นพระรูปสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีประทับราบทรงซอสามสาย แกะสลักด้วยหินอ่อนจากเมืองคาราร่า ประเทศอิตาลี ส่วนซอสามสายหล่อด้วยสัมฤทธิ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติที่ทรงเป็นผู้เชี่ยวชาญและองค์อุปถัมภ์ในการดนตรีไทย
ประติมากร : วัชระ ประยูรคำ (ผู้ปั้นหุ่นต้นแบบ)


 • ms-01
 • ms-02
 • ms-03
 • ms-04
 • ms-05

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
สถานที่ตั้ง : วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ลักษณะ : ประติมากรรม สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นพระรูปสลักจากหินอ่อนจากเมืองคาราร่า ประเทศอิตาลี ใช้หินอ่อนหนัก 38 ตัน ประทับนั่งไขว้พระชงฆ์ ทรงฟังดนตรีด้วยพระอิริยาบถผ่อนคลาย พระหัตถ์ซ้ายเชยพระหนุ พระหัตถ์ขวาทรงจับหัวสุนัขทรงเลี้ยง
ประวัติ : แกะโดยช่างชาวอิตาเลียน และคณะ โดยมี รองศาสตราจารย์สุกรี เจริญสุข และนายช่างเอกโสพิศ พุทธรักษ์ เป็นผู้ตรวจโครงร่างในหนแรก ซึ่งช่างนั้นแกะออกมาได้ไม่เหมือน จึงได้ให้ช่างแกะใหม่ จนปรากฏเป็นประติมากรรมที่มีชีวิตชีวาน่าชม จัดสร้างขึ้นเพื่อระลึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์แห่งวงการดนตรีคลาสสิคในประเทศไทย แล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543 ประดิษฐานอยู่ริมบ่อปลาคราฟ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และประติมากรรมที่แกะไม่เหมือนก็ได้นำกลับมาด้วย และตั้งอยู่ไม่ไกลกับประติมากรรมที่แกะสมบูรณ์แล้วทางเบื้องซ้าย
ประติมากร : Matteo Peducci


 • ms-01
 • ms-02
 • ms-03
 • ms-04
 • ms-05
 • ms-06
Scroll to top