โซนที่ ๑: “มหิดลวันนี้”

แสดงภาพความสำเร็จและความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยมหิดลในวันนี้

ทั้งวิทยาเขตในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด และความเป็นสถาบันระดับอุดมศึกษาที่สมบูรณ์แบบ มีการเรียน
การสอน การวิจัยที่เป็นเลิศ จนใน พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ ๑ ของไทย
และอันดับ ๒๘ ของเอเชีย ซึ่งทั้งหมดเกิดขึ้นได้ก็เพราะคุณภาพที่เต็มเปี่ยมของประชาคมมหิดล

 

Scroll to top