ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและโครงการฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์

IMAGE วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562 ดร. รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายหัวข้อ Science of museum and how to attract people to museums

          วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562 ดร. รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายหัวข้อ Science of museum and how to attract people to museums ในรายวิชา Selected topic in user experience design ให้กับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล... Read More...

คณะผู้เข้าเยี่ยมชมหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก หอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล

PrevNext

สินค้าที่ระลึก

SOUVENIR

ขอเชิญผู้ที่สนใจเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ของที่ระลึกที่จัดทำได้แก่ โปสการ์ด แมคเนต ยูเอสบี เสื้อโปโล ซึ่งมีทั้งภาพวาดฝีพระหัตถ์ และลายพระหัตถ์ของพระราชบิดา นอกจากนี้ยังมี ร่ม หนังสือ “วันวาน...วันนี้ มหิดล ศาลายา" เสื้อโปโลสีม่วงและ สีน้ำเงิน ฯลฯ

คลิกเลือกชื้อสินค้า

image caption module joomla
Scroll to top