ศาลาท่าน้ำโรงพยาบาลศิริราช

MU_Memory034ศาลาท่าน้ำ เป็นอาคารเก่าที่เป็นเอกลักษณ์ของโรงพยาบาลศิริราชหลังหนึ่ง เคยเป็นที่สัญจรไปมาของผู้คน เพราะประชาชนทั่วไปใช้การสัญจรทางน้ำเป็นหลัก โดยเฉพาะก่อนปี พ.ศ. 2475 ผู้ป่วยทางฝั่งพระนครจะเดินทางมาโรงพยาบาลศิริราชได้โดยทางน้ำเท่านั้น แต่เดิมศาลาท่าน้ำเป็นอาคารไม้ หลังคาจั่ว ต่อมาในปี พ.ศ. 2466 เมื่อเริ่มมีการปรับปรุงโรงพยาบาล ได้มีการก่อสร้างศาลาท่าน้ำใหม่ ออกแบบโดยหลวงวิศาลศิลปกรรม ลักษณะเป็นศาลาโล่ง หลังคาปั้นหยามุงกระเบื้องว่าว รูปแบบคลาสสิค รีไววัล โดยมีการนำเอาลักษณะ Palacian motif มาใช้ และมีโป๊ะคอนกรีต ซึ่งต่อมาได้ปรับปรุงเป็นโป๊ะเหล็ก สะพานเหล็กให้แข็งแรงทนทานยิ่งขึ้น ส่วนรูปแบบของศาลาท่าน้ำ ยังคงอนุรักษ์ไว้ตามแบบเดิม

 

ศาลาท่าน้ำ โรงพยาบาลศิริราช ได้รับการคัดเลือกเป็นอาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น จากสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี พ.ศ. 2549

ที่มา: วารสารอาษา โดยสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ฉบับสิงหาคม - กันยายน 2549

 

 

 

 

 

พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

MU_Memory033พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ตั้งอยู่บนลานรูปวงกลม ลดหลั่นกันเป็นขั้นๆ ณ ลานหน้าศาลาศิริราชร้อยปี โรงพยาบาลศิริราช มีลักษณะเป็นพระรูปหล่อโลหะสัมฤทธิ์ ขนาดสูงกว่าพระองค์จริงเล็กน้อย ความสูงประมาณ 2 เมตร ประทับพระเก้าอี้ ฉลองพระองค์ครุย พระหัตถ์วางบนตำราแพทย์ซึ่งตั้งบนพระเพลา ประดิษฐานบนแท่นฐาน มีพุ่มโลหะประดับทั้งสองข้าง ด้านหน้าแท่นฐานมีโลหะหล่อเป็นแผ่นผ้าทิพย์รูปผ้าตาด ตรงกลางเป็นอักษรพระนามาภิไธย ด้านหลังเป็นแผ่นโลหะหล่อจารึก

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพระราชานุสาวรีย์ เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2493 และเสด็จพระราชดำเนินทรงวางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล วันที่ 24 กันยายน ของทุกปี

ผู้ออกแบบ คือ ศาสตราจารย์ศิลป์   พีระศรี

ประติมากร คือ นายสนั่น   ศิลากรณ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หอประชุมราชแพทยาลัย

MU_Memory035หอประชุมราชแพทยาลัย ก่อสร้างขึ้นหลังจากฉลอง 60 ปีศิริราช ณ บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา       เพื่อใช้เป็นอาคารอเนกประสงค์ ทั้งประชุม จัดงาน สอบ และเล่นกีฬา ออกแบบโดยศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าโวฒยากร วรวรรณ มีรูปแบบสถาปัตยกรรมไทยสมัยใหม่ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้ตั้งชื่ออาคารนี้ว่า “หอประชุมราชแพทยาลัย” เพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงโรงเรียนราชแพทยาลัย

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดหอประชุมราชแพทยาลัย และพระราชทานปริญญาบัตร ณ หอประชุมนี้เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2495 ปัจจุบัน อาคารนี้ยังได้รับการดูแลเป็นอย่างดี และเป็นหนึ่งในอาคารอนุรักษ์ของโรงพยาบาลศิริราช

หอประชุมราชแพทยาลัย ได้รับการคัดเลือกเป็นอาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น จากสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี พ.ศ. 2549

ที่มา: วารสารอาษา โดยสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ฉบับสิงหาคม - กันยายน 2549

 

Scroll to top