Get Adobe Flash player

นิทรรศเอกสารจดหมายเหตุ


โครงการนิทรรศน์เอกสารจดหมายเหตุ เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูล และเอกสารจดหมายเหตุให้แก่บุคคลที่เข้ามาใช้บริการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงเสริมสร้างความภาคภูมิใจแก่บุคคลทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์

โครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูล และเอกสารจดหมายเหตุให้แก่บุคคลที่เข้ามาใช้บริการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงเสริมสร้างความภาคภูมิใจแก่บุคคลทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล


อ่านต่อ >>

วันสถาปนาหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 8 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2529


วันคล้ายวันสถาปนาหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 28 ปี พ.ศ. 2557 
วิดีทัศน์สัมภาษณ์บุคลากร โครงการ นิทรรศน์เอกสารจดหมายเหตุ รุ่นที่ 1 ห้องสมุดศูนย์ศาลายา (พ.ศ.2525-2528)

Read more