mu news273 

        เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการ ได้จัดงาน “ศาลายาวิถี” สัมผัสสีสันและลมหายใจแห่งศาลายา ขึ้น เนื่องในโอกาสวันมหิดล ๒๔ กันยายน Mahidol Day of Service เพื่อเผยแพร่เรื่องราวที่มีคุณค่าเกี่ยวกับศาลายา ในรูปแบบของนิทรรศการ การแสดง และเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับนักวิชาการ นักศึกษา ศิษย์เก่า ช่างภาพ และชาวชุมชนศาลายา เพื่อสร้างการรับรู้และความภาคภูมิใจเกี่ยวกับศาลายา ให้ทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะอนุรักษ์ดูแลพื้นที่แห่งนี้ โดยได้รับเกียรติจาก ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงาน ณ ห้องนิทรรศการ ชั้น ๑ อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล ม.มหิดล ศาลายา

      วันงานมีผู้สนใจเข้าร่วมงานจำนวนมาก มีบุคคลสำคัญในตำบลศาลายา อาทิ นพ.วัฒนา เทียมปฐม ประธานสภาวัฒนธรรม อ.พุทธมณฑล ว่าที่ร้อยตรีธีระพล โชคนำชัย ปลัดอาวุโส อ.พุทธมณฑล พ.ต.ต. ชานนท์ ยางนอก สวป.สภ.พุทธมณฑล อ.สุรพล ฤทธิ์รวมทรัพย์ รองผู้อำนวยการ ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ์ รศ.นพ.ปรีชา สุนทรานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ม.มหิดล รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ นายนิพนธ์ ครุฑเครือศรี ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป และ อ.ณัฐบูรณ์ พรรัตนเจริญ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและสนับสนุนวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติ

     ภายในงาน ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ม.มหิดล เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับศาลายา พร้อมเปิดตัวหนังสือ “ศาลายาเมืองน่าเที่ยว” สัมผัสเสน่ห์... ชีวิต “สุขใจ” ใกล้กรุง และ ป๋าเทพ โพธิ์งาม มาบอกเล่าประสบการณ์ “ชีวิตขั้นเทพที่ศาลายา” ในช่วงเสวนากับคนดัง พร้อมกันนี้ผู้ร่วมงานยังได้ชมการแสดงที่น่าสนใจ ในชุด “ระบำมหิดล” โดย ชุมนุมนาฏศิลป์ คณะศิลปศาสตร์ ม.มหิดล การแสดงชุด “เพลงเกี่ยวข้าว” โดย ชมรมรักษ์เพลงพื้นบ้าน ม.มหิดล และ การแสดงดนตรี "วงสลึง" มาขับกล่อมบทเพลงเพื่อชีวิตที่สร้างสรรค์

      งานดังกล่าว มีนิทรรศการจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับศาลายา ทั้งหมด ๓ ส่วน คือ นิทรรศการ “ใต้ร่มพระบารมี สู่ผืนดินศาลายา ปลูกปัญญาของแผ่นดิน” บอกเล่าปฐมบทความเป็นมาในการก่อตั้งมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ศาลายา ถึงปัจจุบัน และโครงการพันธกิจสัมพันธ์ ของมหาวิทยาลัยมหิดลกับชุมชน โดยฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดฯ นิทรรศการภาพชุด “ศาลายาวิถี” จากโครงการประกวดภาพชุด “ศาลายาวิถี” (Salaya Life) โดยได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะในโครงการฯ มอบเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า ๑๒๖,๐๐๐ บาท มีผู้ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมในประเภทบุคคลทั่วไป คือ นางสาวพรรณราย เกกีงาม จากผลงานชุด “วิถีชีวิตเรียบง่ายที่คลองมหาสวัสดิ์” และประเภทนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล คือ นายศิริพงศา โจโฉ จากผลงานชุด “การเดินทาง” และนิทรรศการ “ศาลายา ๓๕” ผลงานกิจกรรมนักศึกษารุ่น ศาลายา ๓๕ โดยชมรมหลังกล้อง ม.มหิดล

      นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง) คุณจงดี เศรษฐอำนวย และชาวชุมชนศาลายา มาให้ความรู้และนำเสนอผลิตภัณฑ์ในชุมชนแก่ผู้ร่วมงาน อาทิ การพับดอกบัว มะกรูด ใบเตย และขนมชั้น การทำขนมเปียกปูน และผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ขึ้นชื่อ ได้แก่ ส้มโอ ผักผลไม้ปลอดสารพิษ ข้าวตัง ข้าวตู ไข่เค็ม กระท้อนลอยแก้ว สละลอยแก้ว น้ำฟักทองปั่น น้ำสมุนไพร น้ำฟักข้าว ผลิตภัณฑ์ดอกไม้ประดิษฐ์ด้วยดินญี่ปุ่น และพันธุ์ดอกบัว เป็นต้น

      งาน “ศาลายาวิถี” ยังเปิดให้เข้าชมนิทรรศการได้ในเวลาราชการ ถึงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ หากท่านประสงค์เข้าชมเป็นหมู่คณะ หรือในเวลาอื่น สามารถติดต่อได้ที่ งานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดฯ โทร. ๐๒-๘๔๙-๔๕๔๑ หรือ ๐๘๗-๔๔๔-๙๕๓๗

       ชมผลงานผู้ที่ได้รับรางวัลได้ที่นี่ ชมภาพผลงานการประกวด

ภาพบรรยากาศภายในงานวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

 

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
Scroll to top