จัดนิทรรศการ วันที่ 31 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 - 1 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2555 ณ ห้องนิทรรศการชั้น 1 (Art Gallery) ศูนย์การเรียนรู้มหิดล


 Prize Mahidol Award Laureates 1992-2010
Winners of Prize Mahidol Award 2011

 • Professor Aaron T.Beck
  • Professor David T.Wong
  • Professor Ruth F.Bishop

 ดาวโหลดไฟล์  pdf 


คลิกชมนิทรรศการออนไลน์ >>

Scroll to top