หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ ณ วิทยาเขตกาญจนบุรีจำนวน 1 แห่ง 

1. ชื่อพิพิธภัณฑ์ : พิพิธภัณฑ์พืชแห่งภาคตะวันตก

รายละเอียดการจัดแสดง :

     04-01Herbarium              
รวบรวมและจัดเก็บพันธ์ุไม้ต่างๆ เพื่อเป็นตัวอย่างทั้งแบบแห้ง แบบดอง ภาพวาด ภาพถ่าย เนื้อไม้ เปลือกไม้ ซากดึกดำบรรพ์ และยังมีหนังสือ ตำราเกี่ยวกับพันธุ์ไม้อีกมากมาย
ที่ตั้ง : มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ 8.00 – 16.00 น.
ติดต่อ : 034-585-058 ถึง 75 ต่อ 2511
E-mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
อัตราค่าเข้าชม/ค่าบริการ : ไม่มีค่าเข้าชม
   
   
Scroll to top