หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
 
ที่อยู่ : หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทร : 0-2800-2680-9 ต่อ 4265
 
สำนักงานฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
 
 ติดต่อ : งานบริหารจดหมายเหตุ
  ชั้น 3 หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
  โทร 0-2800-2680-9 ต่อ 4346
   
  สถานที่ติดต่อขอใช้บริการเอกสารจดหมายเหตุ
  ดูแผนที่
   
สำนักงานฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
 
ติดต่อ : งานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ
  ห้อง 301 ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
  โทร 0-2849-4541-2
  โทรสาร 0-2849-4545
   
  สถานที่ติดต่อเข้าชมนิทรรศการหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก และหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล
  ดูแผนที่
   
หอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก
 
ที่อยู่ : ชั้น 3  อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล 
ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
 โทร :  0-2849-4541-42
โทรสาร : 0-2849-4545
เวลาทำการ: วันจันทร์ -ศุกร์  เวลา 9.00 น.-16.30 น.
   
   ดูแผนที่
   
หอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล
 
ที่อยู่ : ชั้น 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล 
ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทร : 0-2849-4541-42
โทรสาร : 0-2849-4545
เวลาทำการ: วันจันทร์ -ศุกร์  เวลา 9.00 น.-16.30 น.
   
  ดูแผนที่
   
ห้องนิทรรศการ (ART GALLERY)
 
ที่อยู่ : ชั้น 1 ห้อง 109 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล 
ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทร : 0-2849-4541-42
โทรสาร : 0-2849-4545
เวลาทำการ: วันจันทร์ -ศุกร์  เวลา 9.00 น.-16.30 น.
   
  ดูแผนที่
   
ห้องจดหมายเหตุแผนที่และผังแม่บท
 
ที่อยู่ : ชั้น 1 อาคารศาลายา (กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยมหิดล
ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทร : 0-2441-9020 ต่อ 1115
   
  ดูแผนที่
ปัจจุบัน : ยกเลิกการใช้ห้องนิทรรศการ ปี 2558
Scroll to top