mu news347 

        วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ให้การต้อนรับ คุณดุสิต สุนทรภักดี นักวิชาการศึกษา (ผู้ช่วยสอน) และล่ามภาษามือ จากวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล นำชมนำชมหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก และหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีผู้ให้การต้อนรับและนำชม คือ

1. นางสาวอาทิตยา ทรัพย์สิน นักเอกสารสนเทศ
2. นายพงศกร ระวิเพียรทรัพย์ นักเอกสารสนเทศ

ภาพบรรยากาศ

  • 01-280660
  • 02-280660
  • 03-280660
  • 04-280660
  • 05-280660
  • 06-280660
  • 07-280660
 

 

 

คุณมีความพึงพอใจนิทรรศการออนไลน์หรือไม่?

โปรดแสดงความคิดเห็นของท่าน!

Scroll to top