นิทรรศการพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ธ สถิต ในดวงใจชาวไทยนิรันดร์
จัดนิทรรศการ วันที่ ๒๗ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 ดาวโหลดไฟล์ pdf

ชมบรรยากาศภายในงานนิทรรศการ


01 01

พระราชประวัติ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”

พระชนม์ชีพเมื่อทรงพระเยาว์

        พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันจันทร์ เดือนอ้าย ขึ้น ๑๒ ค่ำ ปีเถาะ นพศก จุลศักราช ๑๒๘๙ ตรงกับวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๐ ณ โรงพยาบาลเมาต์ออเบิร์น เมืองเคมบริดจ์ รัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา ทรงเป็นพระโอรสพระองค์เล็กในสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์ และหม่อมสังวาลย์ มหิดล ณ อยุธยา มีพระนามแรกประสูติในสูติบัตรว่า “เบบี สงขลา” ต่อมาพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๗) ได้พระราชทานนามว่า “พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภูมิพลอดุลยเดช” และมีพระนามเรียกพระองค์เป็นการลำลองว่า “เล็ก” ทรงมีพระเชษฐภคินีและสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราชร่วมพระชนกชนนี ๒ พระองค์ คือ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากัลยาณิวัฒนา และ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอานันทมหิดล

02 02

พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภูมิพลอดุลยเดช

พ.ศ. ๒๔๗๑ : เดือนธันวาคม สมเด็จพระบรมราชชนก ทรงสำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา พระองค์ทรงพาครอบครัวเสด็จกลับสู่ประเทศไทย โดยประทับ ณ วังสระปทุม ในเวลาต่อมาสมเด็จพระบรมราชชนกทรงประชวรด้วยโรคพระวักกะพิการ กระทั่งวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๔๗๒ สมเด็จพระบรมราชชนกสวรรคต มีพระชนมายุ ๓๗ ปี ขณะนั้นพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภูมิพลอดุลยเดชมีพระชันษาเพียง ๑ พรรษา กับ ๘ เดือน ส่งผลให้ทุกพระองค์ยังทรงประทับอยู่ร่วมกับสมเด็จพระศรีสวรินทราพระบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ณ วังสระปทุมต่อไป เมื่อพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภูมิพลอดุลยเดชพระชนมายุได้ ๕ พรรษา ทรงเข้ารับการศึกษาชั้นต้น ณ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

02 03

สมเด็จพระบรมราชชนก และพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภูมิพลอดุลยเดช

พ.ศ. ๒๔๗๖ : สมเด็จพระบรมราชชนนีได้พาพระธิดาและพระโอรสทั้ง ๒ พระองค์ เสด็จไปประทับ ณ เมืองโลซานน์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และทรงส่งทั้ง ๓ พระองค์ เข้าสถานเลี้ยงเด็กวองโซเลย์ (Champ Soleil) ต่อมาทรงเข้าศึกษาต่อในชั้นประถมศึกษา ณ โรงเรียนเมียร์มองต์ (Ecole Miremont) ส่วนในช่วงเวลาหยุดฤดูร้อนได้ส่งพระโอรสทั้ง ๒ พระองค์เข้าเรียน ณ โรงเรียนฟัวเย่ (Ecole Foyer, Les Pleiades)

02 04

พระชนม์ชีพเมื่อทรงพระเยาว์

พ.ศ. ๒๔๗๘ : พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงเข้าศึกษา ณ โรงเรียนเอกอล นูเวล เดอ ลา ซืออิส โรมองด์ เมืองแซลลี ซูร โลซานน์ โดยทรงเลือกเรียนทางด้านภาษา คือ สายศิลป์ ภาษาละตินและภาษาอังกฤษ

02 05

พระชนม์ชีพเมื่อทรงพระเยาว์

พ.ศ. ๒๔๘๘ : ทรงได้รับประกาศนียบัตรทางอักษรศาสตร์จากโรงเรียนยิมนาส กลาซีค กังโตนาล และทรงเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยโลซานน์ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

พ.ศ. ๒๔๘๘ : วันที่ ๕ ธันวาคม เสด็จนิวัติกลับประเทศไทย พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล

02 06

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระบรมราชชนนี

02 07

เสด็จนิวัติกลับประเทศไทย

พ.ศ. ๒๔๘๙ : วันที่ ๙ มิถุนายน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลเสด็จสวรรคต ณ พระที่นั่งบรมพิมาน รัฐสภาลงมติเป็นเอกฉันท์กราบบังคมทูลอัญเชิญสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดช เสด็จขึ้นครองราชย์สืบสันตติวงศ์ในวันเดียวกัน

พ.ศ. ๒๔๘๙ : วันที่ ๑๙ สิงหาคม เสด็จพระราชดำเนินกลับไปศึกษาต่อ ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และการเสด็จกลับไปศึกษาต่อในครั้งนี้ทรงเปลี่ยนแผนการศึกษาจาก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เป็นสาขาวิชารัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อพระราชภารกิจในภายหน้า

Scroll to top