จัดนิทรรศการ วันที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 ดาวโหลดไฟล์ pdf

ข้อมูลเพิ่มเติมต้นกันภัยมหิดล
 
 
EN TH

01

       วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2512 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทาน พระนามาภิไธย “มหิดล” ในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกให้เป็นนามใหม่ ของมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ เพื่อให้มหาวิทยาลัยขยายขอบข่ายวิชาการให้กว้างขวางและพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัย ที่สมบูรณ์แบบ มหาวิทยาลัยมหิดลจึงกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ทุกปี เพื่อแสดงถึงความสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณ

        กิจกรรมหนึ่งที่สำคัญในโอกาสครบรอบวันพระราชทานนามฯ ในปี พ.ศ. 2542 คือ การจัดประกวดต้นไม้สัญลักษณ์ ประจำมหาวิทยาลัย แต่เดิมคณะวิทยาศาสตร์เป็นคณะแรกของมหาวิทยาลัยที่มีการปลูกต้นศรีตรังไว้หน้าคณะ จึงเข้าใจกันว่า “ศรีตรัง” เป็นต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย และต่อมายังมีเพลง “ศรีตรัง” “ศักดิ์ศรีตรัง” เป็นเพลงประจำมหาวิทยาลัยแต่ไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการว่าต้นศรีตรังเป็นต้นไม้สัญลักษณ์ ต่อมามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ประกาศให้ต้นศรีตรังเป็นต้นไม้สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในสมัยที่ ศาสตราจารย์สตางค์ มงคลสุข (อดีตคณบดีท่านแรก ผู้ก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์) ได้ย้ายไปเป็นอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ด้วยเหตุที่มหาวิทยาลัยมหิดลไม่มีการยืนยันดังกล่าว ทำให้ผู้บริหารดำริที่จะหา ต้นไม้ต้นใหม่เป็นสัญลักษณ์อย่างเป็นทางการ และไม่ซ้ำกับมหาวิทยาลัยอื่น เนื่องในโอกาส ครบรอบ 30 ปี แห่งวันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2542 ได้มี การประกวดต้นไม้ สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยมหิดลขึ้น

Scroll to top