mu news342 

        ขอเชิญชมนิทรรศการผลงานภาพถ่ายของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลที่เข้าร่วมโครงการ RPST YOURS & BIG CAMERA ครั้งที่ 4 ประจำปี 2559 ของสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) และนักศึกษาจาก 16 สถาบันการศึกษา โดยจัดแสดงผลงานของผู้แทนจากมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ชั้น 2 หอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ถึงวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 มีภาพถ่ายของผู้เข้าร่วมโครงการดังนี้

1. นางสาวเพชรดา ฐิติยาภรณ์ ที่ปรึกษาโครงการ จากฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
2. นายกฤตนันท์ ตันตราภรณ์ นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ ภาพได้รับรางวัล Brand Performance Fujifilm Award และรางวัลชมเชยประเภท Creative
3. นายศิริพงศา โจโฉ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาพได้รับการคัดเลือกร่วมจัดแสดง
4. นายอานนท์ ปุ้ยตระกูล นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภาพได้รับการคัดเลือกร่วมจัดแสดง

ภาพบรรยากาศ

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
 

 

 

คุณมีความพึงพอใจนิทรรศการออนไลน์หรือไม่?

โปรดแสดงความคิดเห็นของท่าน!

Scroll to top