mu news371 

       วันพุธที่ 6 กันยายน 2560 ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ “ศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์” โดยมีศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธี และ รศ.พญ.ตุ้มทิพย์ แสงรุจิ หัวหน้าหน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช ผู้บริหาร ร่วมพิธี ณ พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน

        คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล โดยหน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช จัดนิทรรศการ “ศิระกราน พระภูบาลนวมินทร์” เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อย่างหาที่สุดมิได้ โดยมีจุดเด่น คือ ซุ้มสัญลักษณ์ขนาดใหญ่ ภายนอกเป็นภาพพิรามิดกลับหัว โดยสอดคล้อง กับบทพระราชทานสัมภาษณ์แก่ผู้สื่อข่าวนิตยสารเนชั่นแนลจิโอกราฟฟิก เมื่อ พ.ศ. 2525 ว่า “...เคยมีผู้กล่าวไว้ว่า ราชอาณาจักรนั้นเปรียบเสมือนพิรามิด มีพระมหากษัตริย์อยู่บนยอด และมีราษฎรอยู่เบื้องล่าง แต่สำหรับประเทศไทยแล้ว ทุกอย่างดูเหมือนจะตรงกันข้าม นั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้ข้าพเจ้าต้องปวดคอ และบริเวณไหล่อยู่เสมอ…” เมื่อผู้เข้าชมเดินเข้าสู่ซุ้มสัญลักษณ์ จะพบกับภาพพระราชกรณียกิจทั้งสี่ภาคที่หาชมได้ยาก ซึ่งให้ความรู้สึกเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของการตามเสด็จฯ เมื่อครั้งพระองค์ไปทรงงานช่วยเหลือประชาชนทุกภูมิภาค ไม่ว่าพื้นที่นั้นจะห่างไกลหรือทุรกันดารสักเพียงใด นับเป็นความโชคดีของคนไทยที่มีพระมหากษัตริย์ผู้ไม่เคยละทิ้งประชาชน นอกจากนี้ ยังสามารถรับชมวิดีทัศน์ ความยาว 9.09 นาที บนจอ ภาพยนตร์ขนาดใหญ่ ที่น้อมรำลึกถึงพระราชกรณียกิจนานัปการ ภาพเหล่านั้นจะยังคงอยู่ในความทรงจำของพสกนิกรตลอดไป โดยเปิดให้ประชาชนผู้สนใจทั่วไปเข้าชม ณ พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน - 31 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น. – 17.00 น. ปิดทำการวันอังคาร วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่ 25 - 27 ตุลาคม 2560 (เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0 2419 2618 - 9, 0 2419 2601

 ภาพบรรยากาศ

 • 01-06sep2017
 • 02-06sep2017
 • 03-06sep2017
 • 04-06sep2017
 • 05-06sep2017
 • 06-06sep2017
 • 07-06sep2017
 • 08-06sep2017
 • 09-06sep2017
 • 10-06sep2017
 • 11-06sep2017
 • 12-06sep2017
 • 13-06sep2017
 • 14-06sep2017
 • 15-06sep2017
 • 16-06sep2017
 • 17-06sep2017
 • 18-06sep2017
 • 19-06sep2017
 • 20-06sep2017
 • 21-06sep2017
 • 22-06sep2017
 • 23-06sep2017
 • 24-06sep2017
 • 25-06sep2017
 • 26-06sep2017
 • 27-06sep2017
 • 28-06sep2017
 • 29-06sep2017
 • 30-06sep2017
 • 31-06sep2017
 • 32-06sep2017
 • 33-06sep2017
 • 34-06sep2017
 • 35-06sep2017
 • 36-06sep2017
 • 37-06sep2017
 • 38-06sep2017
 • 39-06sep2017
 • 40-06sep2017
 • 41-06sep2017
 • 42-06sep2017
 • 43-06sep2017
 • 44-06sep2017
 • 45-06sep2017
 • 46-06sep2017
 • 47-06sep2017
 • 48-06sep2017
 • 49-06sep2017
 • 50-06sep2017
 • 51-06sep2017
 • 52-06sep2017
 • 53-06sep2017
 • 54-06sep2017
 • 55-06sep2017
 • 56-06sep2017
 • 57-06sep2017
 • 58-06sep2017
 • 59-06sep2017
 • 60-06sep2017
 • 61-06sep2017
 • 62-06sep2017
 • 63-06sep2017
 • 64-06sep2017
 • 65-06sep2017
 • 66-06sep2017
 • 67-06sep2017
 • 68-06sep2017
 • 69-06sep2017
 • 70-06sep2017
 • 71-06sep2017
 • 72-06sep2017
 • 73-06sep2017
 • 74-06sep2017
 • 75-06sep2017
 • 76-06sep2017
 • 77-06sep2017
 • 78-06sep2017
 • 79-06sep2017
 • 80-06sep2017
 • 81-06sep2017
 • 82-06sep2017
 • 83-06sep2017
 • 84-06sep2017
 • 85-06sep2017
 • 86-06sep2017
 • 87-06sep2017
 • 88-06sep2017
 • 89-06sep2017
 • 90-06sep2017

 

 

คุณมีความพึงพอใจนิทรรศการออนไลน์หรือไม่?

โปรดแสดงความคิดเห็นของท่าน!

Scroll to top