mu news350 

        วันอังคารที่ 4 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม บริษัท โปรดักชั่น เพลกราวด์ จำกัด ขอใช้พื้นที่บริเวณทางเดินหน้าหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล ชั้น 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล ในการผลิตภาพยนตร์โฆษณาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ยี่ห้อ Pond’s

ภาพบรรยากาศ

  • 01-040760
  • 02-040760
  • 03-040760
  • 04-040760
 

 

 

คุณมีความพึงพอใจนิทรรศการออนไลน์หรือไม่?

โปรดแสดงความคิดเห็นของท่าน!

Scroll to top