mu news349 

        วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ให้การต้อนรับ คุณดุสิต สุนทรภักดี นักวิชาการศึกษา (ผู้ช่วยสอน) ล่ามภาษามือ และบุคลากร จากวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งสิ้น 9 คน นำชมนำชมหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก และหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีผู้ให้การต้อนรับและนำชม คือ

1. นางสาวอาทิตยา ทรัพย์สิน นักเอกสารสนเทศ
2. นายพิชย ณ สงขลา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี 2 นักศึกษา MU Guide รุ่น 5

ภาพบรรยากาศ

  • 01-070760
  • 02-070760
  • 03-070760
  • 04-070760
  • 05-070760
 

 

 

คุณมีความพึงพอใจนิทรรศการออนไลน์หรือไม่?

โปรดแสดงความคิดเห็นของท่าน!

Scroll to top