mu news340 

        วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.30น. - 11.00น. งานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ นายปเนต กุลฉันท์วิทย์ จากกองกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ที่มาเป็นวิทยากรในการอบรมเกี่ยวกับระบบกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษา เพื่อบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษากับงานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมคือ

1. นางสาวเพชรดา ฐิติยาภรณ์ หัวหน้างานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ
2. นางสาวอาทิตยา ทรัพย์สิน นักเอกสารสนเทศ
3. นายพงศกร ระวิเพียรทรัพย์ นักเอกสารสนเทศ

ภาพบรรยากาศ

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
 

 

คุณมีความพึงพอใจนิทรรศการออนไลน์หรือไม่?

โปรดแสดงความคิดเห็นของท่าน!

Scroll to top