ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและโครงการฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์

คณะผู้เข้าเยี่ยมชมหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก หอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล

PrevNext

สินค้าที่ระลึก

SOUVENIR

ขอเชิญผู้ที่สนใจเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ของที่ระลึกที่จัดทำได้แก่ โปสการ์ด แมคเนต ยูเอสบี เสื้อโปโล ซึ่งมีทั้งภาพวาดฝีพระหัตถ์ และลายพระหัตถ์ของพระราชบิดา นอกจากนี้ยังมี ร่ม หนังสือ “วันวาน...วันนี้ มหิดล ศาลายา" เสื้อโปโลสีม่วงและ สีน้ำเงิน ฯลฯ

คลิกเลือกชื้อสินค้า

image caption module joomla
Scroll to top